ST-1500

Audes-ST-1500

SPECIFICATIONS

DescriptionST-1500 Power Conditioner
Power rating1500 VA
Inlet10 A Inlet IEC C14
Outlet4 × 16 A/250 VAC Socket CEE 7/3
Power Supply Cable10 A/250 VAC Connector IEC C13
DimensionsH 15.5cm × W 47.7cm × D 34.7cm
Weight25.5 kg

Algemeen

Door de ST-1500 te gebruiken met AV-apparatuur, inclusief solid state- en buizenapparatuur, wordt de kwaliteit van het geluid maar ook die van het beeld significant verbeterd. Het beste resultaat wordt bereikt door de gehele installatie aan te sluiten op de Power Conditioner.
Het maakt dan overigens niet meer uit hoe u de stekker in het stopcontact steekt!

Tijdens zeer dynamische delen van een audiotrack (bijv. Tutti Fortissimo van een volledig symfonisch orkest, geluiden van grote etnische drums, baspartijen van experimentele elektronische muziek en filmische SFX) trekt een (vermogens)versterker enorme stroompieken uit het lichtnet. Waarden van 50 tot 100 A zijn beslist geen uitzondering, het spanningsniveau (230 V) dient onder deze zware omstandigheden constant te blijven, dus zonder dips.

Een gewoon huishoudelijk stopcontact, dat met lange elektrische kabels op een verdeelbord in de meterkast is aangesloten, kan dergelijke stroomniveaus niet leveren vanwege de relatief hoge uitgangsimpedantie. ST-1500 heeft een zeer lage DC-uitgangsweerstand en kan daarom gemakkelijk hoge stroompieken leveren zonder dat de spanning zakt. Dit wordt bereikt door een transformator te gebruiken met een zeer grote kern en deze te laten werken met een minimale inductie. De responstijd van een versterker op een audiosignaal wordt hierdoor vooral bij lagere frequenties aanzienlijk kleiner, hetgeen de reproductie van transiënten ten goede komt. De dynamiek neemt hierdoor enorm toe, hetgeen resulteert in realistischer klinkende muziekinstrumenten en filmische SFX.

Een ander probleem bij de stroomvoorziening van hoogwaardige apparatuur is verontreiniging in elektrische netwerken. Dit wordt o.a. veroorzaakt door schakelaars, controllers van elektrische motoren, dimmers, schakelende voedingen van moderne AV-apparatuur en niet te vergeten zonnepanelen die in de nabijheid worden gebruikt.
De hoogwaardige CEE 7/3 stopcontacten zijn galvanisch gescheiden van het extern elektrisch netwerk. De transformator is voorzien van een deugdelijke afscherming tegen elektromagnetische storingen van buitenaf.
Elektrische storingen worden geëlimineerd door de symmetrische opbouw van de primaire- en secundaire wikkeling van de transformator.
De secundaire wikkeling is verdeeld in twee helften en heeft een midden aftakking, die is verbonden met de aardklemmen van elk CEE 7/3 stopcontact.

De transformator van de ST-1500 is zo ontworpen dat hij werkt als laagdoorlaatfilter. Omdat nagenoeg alle elektrische netwerkstoringen optreden bij hogere frequenties, ligt de cut-off frequentie op 800 Hz. Het filtereffect wordt mede veroorzaakt door de zelfinductie van de zeer grote kern; de magnetische flux verandert nauwelijks bij verontreiniging in elektrische netwerken. Voorgaande technische aspecten maken het mogelijk om nagenoeg alle elektrische netwerk verontreiniging te verwijderen, waardoor een betrouwbare en zeer hoogwaardige schone voeding voor AV-apparatuur wordt geboden.

De transformator trekt bij inschakelen een piekstroom van ongeveer 20 A. Een speciale inschakelweerstand beperkt deze piekstroom, zodat de inschakelstroom van de Power Conditioner niet te hoog is.

De Power Conditioners van Audes zijn voorzien van een beveiliging tegen overbelasting en zijn thermisch beveiligd, deze schakelt de transformator uit zodra de temperatuur van de transformator 90 ° C bereikt. Als de temperatuur daalt tot 75 ° C, maakt het apparaat automatisch weer verbinding met het elektriciteitsnet. De transformator is zo ontworpen dat het aantal primaire windingen maximaal is. Hierdoor is het stroomverbruik van een onbelaste ST-1500 erg laag.

De normale omgevingstemperatuur voor de ST-1500 is 10 – 25 ° C. Bij lagere temperaturen is bijverwarming nodig om condensatie te voorkomen. Bij hogere temperaturen is externe koeling vereist.

De ST-1500 produceert vrijwel geen akoestische ruis, waardoor deze uitermate geschikt is voor gebruik in opnamestudio’s, (thuis)bioscopen, showrooms, maar natuurlijk ook in combinatie met uw audioapparatuur thuis, met als doel u een magnifieke “live” beleving van uw favoriete muziek te geven.